โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism)

โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง ( alcoholism ) คือ อาการที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากจนไม่สามารถความคุมปริมาณการดื่มได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ยิ่งทำให้แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เมื่อหยุดดื่มจะมีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ ตัวสั่น มือสั่น หงุดหงิดง่าย คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน หัวใจเต้นเร็ว หรือประสาทหลอน เป็นต้น

อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

  • จดจำเหตุการณ์หลังดื่มสุราไม่ได้
  • ดื่มสุราในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
  • มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น อารมณ์แปรปรวน พูดจาไม่รู้ความ มือสั่น ประสาทหลอน
  • หากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก เสี่ยงอาการโคม่าหรือเสียชีวิตได้

สาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรังมีหลายปัจจัย

  • ปัจจัยด้านจิตใจ เช่น โกรธ เสียใจ เบื่อหน่าย เหงา ก็มีส่วนทําใหติดสุราได้
  • ปัจจัยด้านพันธุกรรม พบประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมที่มีการดื่มสุรา ปัญหาในครอบครัว โรงเรียน ค่านิยมทางสังคมในการสังสรรค์ของกลุมเพื่อน พบว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้ติดสุรา
  • พฤติกรรมเลียนแบบของผู้ใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา และเพื่อน ชักจูงผลักดันให้เกิดการเลียนแบบ

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรัง

แพทย์จะวินิจฉัยพฤติกรรมการแสดงออก 3 ระดับ แบบไม่รุนแรง ปานกลาง หรือรุนแรง ช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

  • พยายามลด หรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้
  • ไม่สามารถจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้
  • มีความต้องการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลา หรือใช้แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการถอน
  • ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เช่น การเรียนหนังสือ การทำงาน หรือการขับรถ
  • มีพฤติกรรมการตัดสินใจช้าลง
  • มีอาการขาดสุรา เมื่อไม่ได้ดื่มผู้ป่วยจะหาสารใกล้เคียงเพื่อใช้ทดแทน

การรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง

1) ด้านร่างกาย แพทย์จะให้ยาในการรักษาผู้ป่วยเพื่อควบคุมหรือหยุดการดื่มสุราของผู้ป่วย
2) ด้านอาการขาดสุรา จะเกิดขึ้นภายหลังหยุดดื่มสุราประมาณ 2-10 วัน เป็นผลมาจากระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานมากเกินไป
3) ด้านจิตสังคม เป็นการให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและสังคม จนสามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มให้น้อยลง หรือหยุดดื่มไปนานที่สุด
4) การบำบัดแบบอื่น ได้แก่ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยคำพูดดีๆ ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเอง

การป้องกันโรคพิษสุราเรื้อรัง

ครอบครับเป็นสภาบันที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจ และแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี หมั่นสังเกตพฤติกรรม พูดคุยไม่ใช้การบังคับ หากิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกายเป็นต้น

การบำรุงตับก่อน หรือ หลังโรคพิษสุราเรื้อรัง ด้วยชาลิ้นจี่สวนในเวียง

ทั้งนี้เพราะเม็ดและเปลือกของลิ้นจี่นั้นมีสาร Oligonol (โอลิโกนอล) ที่มีรายงานการศึกษาวิจัยแสดงว่าโอลิโกนอล มีผลดีต่อองค์รวมระบบต่างๆของร่างกาย กล่าวคือ เร่งการเผาผลาญไขมัน และลดการดูดซึมไขมัน เพิ่มการไหลเวียนระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดปริมาณไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) ในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง และสามารถลดการสะสมของไขมันในตับ (Fatty liver) ดังนั้นหากสามารถดื่มชาลิ้นจี่บำรุงตับให้แข็งแรงไว้ก่อน ก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับอักเสบจากที่เกิดต่อเนื่องจากโรคพิษสุราเรื้อรังได้อีกด้วย หรือหากเป็นตับอักเสบแล้ว ชาลิ้นจี่ ก็สามารถช่วยได้หากดื่ม วันละหนึ่งแก้วแบบเข้มข้นเป็นประจำ ก็สามารถบำรุง ฟื้นฟูตับได้ แต่หาก ผู้ป่วยเองก็จำเป็นต้องปรุบเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มสุราด้วยเช่นกัน

ได้รับมาตราฐาน อย.
สั่งมากสั่งน้อยจัดส่ง 80บาท ราคาเดียวทั่วไทย
ติดตามรายละเอียด สั่งซื้อได้ที่ 👇🏻
WEBSITE : www.inwiangvalley.com
Line : https://bit.ly/2mLpi6O (@inwiangvalley)

❥เปิดรับตัวแทนจำหน่าย เริ่มต้นเพียง 10 ชิ้นจ้า‼️

ชาสมุนไพร จากสวนในเวียง
เพราะการป้องกันสำคัญกว่าการรักษา