ฟูริกาเกะ (Furikake) ผงโรยข้าวเพื่อสุขภาพ วิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผงโรยข้าว หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า ฟูริกาเกะ (Furikake) นั้น เป็นอาหารที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทาน ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงนำมาโรยบนข้าวสวยร้อนๆ ก็ช่วย เพื่อเพิ่มสีสัน และรสชาติให้กับมื้ออาหาร ส่วนผสมมีหลากหลายชนิด แต่หลักๆ คือ งา และสาหร่าย นอกจากนั้นจะเป็นเครื่องปรุงรส ปลาแห้งขูด ฯลฯ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานหรือรสชาติเค็มมากเกินไป อันเนื่องมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือเกิดขึ้นจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ซึ่งพบได้ในทุกเพศทุกวัย และในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ที่มีปัญหาการรับรสชาติอาหารที่ลดลง เป็นเหตุให้ต้องกินรสจัดมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มประมาณในการบริโภคสารปรุงแต่งที่มากขึ้น ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว หรือในบางรายที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของฟันและเหงือก ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเลือกอาหารรับประทาน ก่อเกิดความเบื่อหน่ายขณะรับประทานอาหาร และเบื่ออาหารไปในที่สุด ซึ่งการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั้น จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต

การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้สมุนไพรหรืออาหารที่มีกรดอะมิโนบางชนิดสูง ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้รสชาติอาหารที่ดีขึ้น และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลดการปรุงแต่งรสอาหารจากน้ำตาลหรือน้ำปลาได้ หรือช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่อยขึ้น และยังสะดวกในการใช้งาน

สวนในเวียงที่สนใจในสุขภาพ และตั้งใจหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ “การกินอาหารเป็นยา แทนกินยาเป็นอาหาร” จึงได้ติดต่อขอรับถ่ายทอดงานวิจัยชิ้นนี้จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ได้ร่วมลงนามสัญญาฯใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ “นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม” ในโครงการย่อย เรื่อง “การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2019

สวนในเวียงได้ต่อยอดโดยการใช้สมุนไพรออแกนิก จากสวนในเวียงเป็นวัตถุดิบ จึงทำให้ ผลิตภัณท์ผงโรยอาหารแห่งอนาคตนี้ตอบโจทย์ ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุ แต่หากเป็นทุกกลุ่มคนที่รักในสุขภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม/สอบถาม/สั่งซื้อได้ที่
✔️Line : https://bit.ly/2mLpi6O
✔️FB : www.facebook.com/inwiangvalley