*ความลับทางการค้า ของชาลำไย สวนในเวียง

ความลับทางการค้าของสวนในเวียง คือ การปลูกแบบ Organic ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของสวนในเวียงเป็นที่ลอกเลียนแบบได้ยากเพราะการปลูกพีชยืนต้นแบบอินทรีย์นั้นเป็นเรื่องยาก และน้อยสวนนักที่จะทำได้สำเร็จ เนื่องจากผลกำไรน้อยมาก หากเทียกกับการปลูกแบบสารเคมีที่สามารถควบคุมผลผลิตได้ง่ายกว่า (หรือบางทีบางปีเรียกได้ว่าขาดทุนเลยทีเดียว) ดังนั้นความลับของสวนในเวียงคือการปลูกแบบอินทรีย์ที่ทำให้สวนอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก

โดยเฉพาะสินค้าชาลำไย ชาลิ้นจี่ ของสวนในเวียง ที่ได้ชื่อว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ในการรักษาสุขภาพแบบไร้สารเคมี ซึ่งสวนในเวียงเน้นย้ำให้ ผู้บริโภคหันมา “กินอาหารให้เป็นยา แทนการกินยาเป็นอาหาร” แต่หากไม่ปลูกแบบ Organic นอกจากตัวยาที่อยู่ในเมล็ดกับเปลือกของผลไม้เหล่านี้ก็จะมีสารเคมีปนเปื้อนเพิ่มมาด้วย ดังนั้นการทำชาลำไย หรือ ชาลิ้นจี่นั้นขบวนการในการผลิตนั้นไม่ยากที่จะลอกเลียนแบบแต่หากเป็นความมุ่งมั่นของการปลูกเกษตรอินทรีย์และผลงานวิจัยต่างหากที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ของสวนในเวียงนั้นแตกต่างจากสินค้าทั่วไปตามท้องตลาด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม/สอบถาม/สั่งซื้อได้ที่
✔️Line : https://bit.ly/2mLpi6O
✔️FB : www.facebook.com/inwiangvalley